Fotografia nie jest związana z patrzeniem lecz z czuciem.
Jeżeli nie czujesz nic w tym na co patrzysz,
nigdy nie uda Ci się sprawić, aby
ludzie patrząc na Twoje zdjęcie
cokolwiek odczuwali
Don McCullin